Welcome to Vietnamese Wikivoyage in Incubator

Bản mẫu:Wikivoyage ‎Sửa đổi

One problem with this edit: there are several hundred pages here which contained links to English-language pages from Wikitravel or Wikivoyage. Most of those pages do not yet have tiếng Việt translations. There will need to be either a second template (so one for Viet, one for EN) or a parameter in the existing template to indicate which version of Wikivoyage has an article for each destination. Pointing English-language names to vi: on Incubator will only break hundreds of links. K7L (thảo luận) 14:55, ngày 11 tháng 3 năm 2013 (UTC)

Commons inquirySửa đổi

Please see Commons:User talk:Voyageditor WhisperToMe (thảo luận) 00:19, ngày 4 tháng 4 năm 2013 (UTC)

Xem lại thông báo hàng loạtSửa đổi

Bạn thông báo hàng loạt sao mà không dùng subst, khi nhấn vào thảo luận thành viên nó chạy sang trang thông báo của bạn kìa -_-. Tân (thảo luận) 06:11, ngày 14 tháng 4 năm 2013 (UTC)

Ngoài ra, xin dừng đăng trên trang thảo luận thành viên nếu họ không đăng ký. Bạn đang dùng mã kịch bản để viết bài nhưng không có cờ bot, cũng không theo một danh sách đăng ký trước. Nó làm tràn ngập trang thay đổi gần đây và có thể bị cấm sửa đổi theo quy định cấm vì sử dụng tài khoản bot chưa được thông qua. Tân (thảo luận) 06:16, ngày 14 tháng 4 năm 2013 (UTC)