Thảo luận Thể loại:Động cơ tuốc bin trục

Chưa có thảo luận tại trang này.

Động cơ tuốc bin trục (tạo ra lực nâng nhờ cánh quạt rộng hay lực đẩy phản lực gián tiếp) không nằm trong nhóm Động cơ tuốc bin khí (tạo ra lực đẩy phản lực trực tiếp).Imohano (thảo luận) 05:36, ngày 31 tháng 3 năm 2013 (UTC)[]

Quay lại trang “Động cơ tuốc bin trục”.