Thảo luận Thể loại:Bài viết với chủ đề có độ nổi bật không rõ

Active discussions

Treo biển dnb các bài ở đây, không mang ra biểu quyết, cũng không dỡ biển, vậy là nhập nhằng chưa cấp hộ khẩu mà cũng không từ chối hồ sơ xin cấp hộ khẩu của nhân vật, chủ đề. Đề nghị mang ra biểu quyết cho ngã ngũ, ai qua được biểu quyết thì bỏ cái biển dnb, để lửng lơ bao lâu chẳng rõ ở thành phố hay về quê.--Chu Ech Beo Xanh (thảo luận) 07:25, ngày 4 tháng 7 năm 2011 (UTC)

  • Thực trạng là số người tham gia biểu quyết hiện nay rất ít. ~ Ultraviolet (talk2me) ~ 07:35, ngày 4 tháng 7 năm 2011 (UTC)
Thôi thì cứ mang ra một phen, hết 1 tháng chắc cũng đủ phiếu.--Chu Ech Beo Xanh (thảo luận) 07:49, ngày 4 tháng 7 năm 2011 (UTC)
  • Tình trạng hiện nay giống như Quốc hội đã ban hành luật mà Chính phủ không có các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Theo mình các tiêu chí đánh giá độ nổi bật cần có các chỉ số định lượng rõ ràng. Contributor, 15:19, ngày 3 tháng 12 năm 2017 (UTC)

Tồn khoSửa đổi

Rất nhiều bài đặt biển ĐNB mà chưa gải quyết được. Cộng đồng nghiên cứu nên có giải pháp gì đó để giải quyết tồn tại này. Morning (thảo luận) 03:12, ngày 13 tháng 6 năm 2016 (UTC)

Quay lại trang “Bài viết với chủ đề có độ nổi bật không rõ”.