Thảo luận Thể loại:Dự án SourceForge

There are no discussions on this page.

Dự án SourceForge ? SourceForge không phải là một dự án mà là một website chứa các dự án mã nguồn mở. --Nguyễn Dương Khang 10:06, ngày 23 tháng 12 năm 2005 (UTC)

Nó được dịch không cẩn thận từ Category:SourceForge projects. Thế "Dự án ở SourceForge"? Dù sao bạn cũng có thể nêu ra một đề nghị? - Trần Thế Trung | (thảo luận) 10:09, ngày 23 tháng 12 năm 2005 (UTC)
Tôi nghĩ rằng "Các dự án ở SourceForge", "Các dự án trên SourceForge", hoặc "Các dự án tại SourceForge" thì rõ ràng hơn. Thân --Nguyễn Dương Khang 10:19, ngày 23 tháng 12 năm 2005 (UTC)
Trong tiếng Việt thường không cần chữ "các" trong trường hợp này. --Á Lý Sa (thảo luận) 10:25, ngày 23 tháng 12 năm 2005 (UTC)
Quay lại trang “Dự án SourceForge”.