Thảo luận Thể loại:Kịch

Thêm thảo luận

UntitledSửa đổi

Kịch (drama) là danh mục cha của Plays (tạm dịch cũng là kịch nhưng là hình thức con).  TemplateExpert  Talk - Help 11:06, ngày 22 tháng 11 năm 2013 (UTC)Reply[trả lời]

Quay lại trang “Kịch”.