Thảo luận Thể loại:Nhà Nguyên

Tên khác của quân Nguyên Mông khi sang đánh chiếm nước ta lần thứ 2 và lần thứ 3 --222.254.142.4 (thảo luận) 09:31, ngày 20 tháng 8 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Nhà Nguyên”.