Thảo luận Thể loại:Nhạc quê hương

There are no discussions on this page.

Thể loại không cần thiết và không nhất định (quê hương của ai, bài về một quê hương nào đó có thể mang nhiều khía cạnh khác), có thể dẫn đến việc tạo ra hàng loạt các thể loại quá chi tiết khác. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 13:47, ngày 5 tháng 10 năm 2007 (UTC)

Theo tôi quê hương là một đề tài lớn trong âm nhạc chứ không phải soi cho "quá chi tiết" mới thấy, ít ra là ở Việt Nam. Quycuocthat 10:26, ngày 12 tháng 10 năm 2007 (UTC)
Thế thì phải ghi rõ là Nhạc quê hương Việt Nam. An Apple of Newton thảo luận 02:14, ngày 5 tháng 11 năm 2007 (UTC)

Nếu có thể, ta giới thiệu sơ lược về "Nhạc quê hương Việt Nam " trong chuyên đề "Tân nhạc Việt Nam" hơn là để riêng thành thể loại như hiện nay, vì thực chất những bài viết đang có trong thể loại này chỉ nhằm giới thiệu từng bài hát riêng lẻ, trên thực tế có nhiều bài hát về quê hương, biết bao giờ cho đủ. Tôi đề nghị xóa mục này.Thienlynhan 15:15, ngày 5 tháng 11 năm 2007 (UTC)

Cần xoá thể loại này vì nếu để sẽ phải có cả các thể loại Nhạc quê hương Mỹ, Nhạc quê hương Pháp, Nhạc quê hương Nga, Nhạc quê hương Canada, và Nhạc quê hương theo quốc gia... An Apple of Newton thảo luận 15:30, ngày 5 tháng 11 năm 2007 (UTC)
Quay lại trang “Nhạc quê hương”.