Thảo luận Thể loại:Quyền con người

Active discussions

UntitledSửa đổi

Thể loại này nên hợp với vì nhân quyền và quyền con người là một. Bên tiếng anh cũng chỉ có human rights, và luôn được dịch là nhân quyền hoặc quyền con người.--Goodluck 02:30, ngày 18 tháng 12 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang “Quyền con người”.