Thảo luận Thể loại:Tiêu bản

Thảo luận đang diễn ra

Không nên có thành viênSửa đổi

Vì cái tên của thể loại này hàm ý nó là một dạng siêu thể loại, là mẹ của tất cả các thể loại tiêu bản, tôi cho rằng nó không nên chứa các trang thuộc không gian "Tiêu bản". Bất cứ tiêu bản nào cũng nên thuộc một thể loại cụ thể thể hiện mục đích của nó, còn thể loại đó sau một hồi đi lên trên sẽ thuộc về Thể loại:Tiêu bản này. Tân (trả lời) 09:20, ngày 4 tháng 9 năm 2008 (UTC)

Quay lại trang “Tiêu bản”.