Thảo luận Thể loại:Trang thành viên và trang thảo luận thành viên được bảo vệ bán phần

Tên dài quá. Không có thể loại khác gần nghĩa nên theo tôi chỉ cần Thể loại:Thành viên được bảo vệ một phần. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 00:05, ngày 30 tháng 12 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Trang thành viên và trang thảo luận thành viên được bảo vệ bán phần”.