Thảo luận Thể loại:Trang thành viên và trang thảo luận thành viên được bảo vệ bán phần

Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi Thaisk

Tên dài quá. Không có thể loại khác gần nghĩa nên theo tôi chỉ cần Thể loại:Thành viên được bảo vệ một phần. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 00:05, ngày 30 tháng 12 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Trang thành viên và trang thảo luận thành viên được bảo vệ bán phần”.