Thảo luận Wikipedia:Đề nghị cho ý kiến

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi *khi người ta trẻ*

...là một hình thức không chính thức, một phương pháp nhẹ nhàng để..., nếu theo tôn chỉ này thì tôi cho rằng nên đổi tên thành Wikipedia:Đề nghị cho ý kiến, đề nghị vẫn nhẹ nhàng và trung lập hơn yêu cầu. Khương Việt Hà (thảo luận) 11:33, ngày 11 tháng 2 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Anh có thể đổi, hồi nãy dịch vội nên cũng không chú ý đến độ nặng của các từ đồng nghĩa trong tiếng Việt. Magnifier () 11:55, ngày 11 tháng 2 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]
OK, vậy tôi cứ tạm đổi nha! Cảm ơn Magnifier đã dịch! Khương Việt Hà (thảo luận) 11:58, ngày 11 tháng 2 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]
Có nên đổi thành trưng cầu ý kiến không?-- (thảo luận) 03:01, ngày 30 tháng 7 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
Coi có cái nào khả dĩ thay thế cho cái nào được kô? Cái này nó nằm tại Thay đổi gần đây mốc mất roài--Lê Văn Vũ (thảo luận) 15:47, ngày 23 tháng 11 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang dự án “Đề nghị cho ý kiến”.