Thảo luận Wikipedia:Độ nổi bật (tổ chức và công ty)

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi 113.22.10.106

Một tổ chức được coi là nổi bật nếu nó đã là được nói đến một cách đáng kể tại các nguồn thứ cấp độc lập đáng tin cậy.

Ai đó có thể giải thích giúp "nói đến một cách đáng kể" là như thế nào không? Hơi "trừu tượng" đấy.123.27.68.110 (thảo luận) 14:25, ngày 13 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời
Nói đến một cách đáng kể có thể hiểu là tổ chức là chủ đề mà nguồn thứ cấp đó đang viết, chứ không phải chỉ là một ý trong cả một bài báo. Tân (thảo luận) 18:54, ngày 13 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời

Ai quyết định cách hiểu này thế? --113.22.10.106 (thảo luận) 02:10, ngày 14 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời

Quay lại trang dự án “Độ nổi bật (tổ chức và công ty)”.