Thảo luận Wikipedia:Đừng phá rối Wikipedia nhằm chứng minh một quan điểm

Thảo luận đang diễn ra

Nội dung đề xuất chưa thông quaSửa đổi

Khi có một quan điểm nào đó bạn muốn được mọi thành viên đồng thuận, hãy chứng minh với mọi người bằng những lý lẽ và dẫn chứng bạn có, hãy làm những hành động nhằm có thể chứng minh cho quan điểm của bạn. Nhưng quan trọng, bạn không được làm những hành động mang tính phá hoại để chứng minh cho quan điểm của mình.

Hãy cố gắng làm cho mọi thành viên đồng thuận với quan điểm của bạn. Khi đã cố gắng hết sức, nhưng quan điểm của bạn lại không được mọi người đồng ý, thì khi đó có lẽ quan điểm của bạn không phù hợp với Wikipedia. Hãy từ bỏ nó hoặc tiếp tục với quan điểm của bạn cho đến khi được sự đồng thuận từ các thành viên khác.

Wikipedia không ủng hộ và khuyến khích hành động phá hoại hệ thống (như xóa trắng bài viết đã có, sửa đổi lum tum tại các trang thảo luận...) nhằm chứng minh quan điểm của bạn. Hành động đó sẽ bị ngăn chặn, nó không đem lại ích lợi cho bất cứ ai (kể cả bạn). Nên nhớ điều này khi bạn muốn chứng minh một quan điểm nào đó của mình.

Quay lại trang dự án “Đừng phá rối Wikipedia nhằm chứng minh một quan điểm”.