Thảo luận Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt

Bình luận mới nhất: 5 năm trước bởi Tuanminh01 trong đề tài Cho hỏi

Mẫu đánh giá sửa

Thiết nghĩ vần tạo một cái bản mẫu đáng giá gồm 6 tiêu chí trên và các tiêu chí phụ, người đánh giá chỉ cần điền các thông tin vào và dùng cách {{thế: là tốt nhất.--Cheers! (thảo luận) 09:34, ngày 13 tháng 3 năm 2013 (UTC)Trả lời

Cheers có thể làm giùm được không, cái hàm sẽ phải dùng choáng quá. Tôi không tự làm được.--Tham Gia Cho Vui (thảo luận) 16:14, ngày 13 tháng 3 năm 2013 (UTC)Trả lời
Tớ nghĩ nên lập dưới dạng bảng cho dễ nhìn. Ví dụ đây là một bảng bên en.wiki:
Rate Attribute Review Comment
  Đồng ý 1. Well-written:
  Đồng ý 1a the prose is clear and concise, respects copyright laws, and the spelling and grammar are correct. See below (bit by bit) Seems up to par in my opinion.
  Đồng ý 1b. it complies with the manual of style guidelines for lead sections, layout, words to watch, fiction, and list incorporation. Seems fine
  Đồng ý 2. Verifiable
  Đồng ý 2a. it contains a list of all references (sources of information), presented in accordance with the layout style guideline. See below Looks fine
  Đồng ý 2b. it provides in-line citations from reliable sources for direct quotations, statistics, published opinion, counter-intuitive or controversial statements that are challenged or likely to be challenged, and contentious material relating to living persons—science-based articles should follow the scientific citation guidelines. See below Looks fine
  Đồng ý 2c. It contains no original search Seems fine
  Đồng ý 3. Broad in its coverage:
  Đồng ý 3a. it addresses the main aspects of the topic. Seems fine.
  Đồng ý 3b. it stays focused on the topic without going into unnecessary detail (see summary style). Good
  Đồng ý 4. Neutral: it represents viewpoints fairly and without bias, giving due weight to each. Seems fine.
  Đồng ý 5. Stable: it does not change significantly from day to day because of an ongoing edit war or content dispute. Untouched two weeks. Stable per criteria.
  Đồng ý 6. Illustrated: images are tagged with their copyright status, and valid fair use rationales are provided for non-free content, relevant to the topic, and have suitable captions. Good.

(thảo luận) 05:59, ngày 15 tháng 3 năm 2013 (UTC)Trả lời

Cách chấm bài chọn lọc & bài chất lượng tốt sửa

Nên làm cách chấm bằng bảng trên, mỗi người tự đưa ra đánh giá dựa trên tiêu chí của mình (giống bên en ấy), cả ở mục bài viết tốt lẫn chọn lọc. Mục này cần được bàn kĩ lưỡng. Tớ nghĩ Cheers có thể đề xuất mục này không? (thảo luận) 05:59, ngày 15 tháng 3 năm 2013 (UTC)Trả lời

Hiện đang dùng {{Đánh giá bài viết tốt}}. Bảng trên kia dài quá. Prenn · Thảo luận · 06:02, ngày 15 tháng 3 năm 2013 (UTC)Trả lời

Hình như quy trình đề cử mặc định không hoạt động?--Prof. Cheers! (thảo luận) 00:16, ngày 20 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời

Cho hỏi sửa

Cho mình hỏi là một bài viết đang được đề nghị hợp nhất có thể được đề cử là bài viết tốt được không. Xin cảm ơn các bạn trước. Phan Chí Cường (Thảo luận) 1:16, ngày 3 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Một bài viết đang được đề nghị hợp nhất là bài viết có nội dung chưa ổn định, cần chờ hợp nhất xong thì hãy đề cử. Tuanminh01 (thảo luận) 13:21, ngày 1 tháng 3 năm 2019 (UTC)Trả lời
Quay lại trang dự án “Ứng cử viên bài viết tốt”.