Thảo luận Wikipedia:Bỏ qua mọi quy tắc

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Dịch hơi bị thôSửa đổi

@Keo010122 Bạn lùi sửa WP:BQMQT nghe nó cứ sạo kiểu gì vậy, bạn kiểm tra lại đi. – CactiStaccingCrane (thảo luận) 04:11, ngày 11 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Quay lại trang dự án “Bỏ qua mọi quy tắc”.