Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ

Yêu cầu sửa đổi trang bị khóa ngày 15 tháng 8 năm 2018

sửa

Tôi đã lưu trang thảo luận, đề nghị sửa liên kết sang /Lưu 1. Nhatminh01 (thảo luận) 12:26, ngày 15 tháng 8 năm 2018 (UTC)Trả lời

Mâu thuẫn trong điều lệ

sửa

Mục 1: Bầu bảo quản viên: phiếu hợp lệ có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 90 ngày và 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu.

Mục 2: Quyền bỏ phiếu bầu bảo quản viên hoặc đề cử: ít nhất 300 sửa đổi, mở tài khoản và bắt đầu thực hiện sửa đổi ít nhất 3 tháng trước khi biểu quyết bắt đầu.

Cùng 1 điều lệ mà có 2 mục quy định điều kiện bỏ phiếu/đề cử. Mục 1 khó hơn mục 2 ở chỗ phải có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước BQ. Mục 2 khó hơn mục 1 ở chỗ phải bắt đầu sửa đổi trước khi BQ bắt đầu 3 tháng. Vậy có cần thỏa cả 2 hay phải theo mục nào? ~ Violet (talk) ~ 08:39, ngày 10 tháng 8 năm 2020 (UTC)Trả lời

Chắc bỏ cái section "Quyền bỏ phiếu, đề cử bảo quản viên" vì nội dung section này có 2 phần:
  1. phần đầu thừa, nhắc lại nội dung đã có bên trên, có phần trùng lặp và có phần gây mâu thuẫn với nội dung bên trên
  2. phần sau (với các cuộc bỏ phiếu khác) không trực tiếp liên quan đến bầu bảo quản viên (cho vào đây còn có nguy cơ gây mâu thuẫn với quy định chính thức ở chỗ khác :D, khi các nội dung được nâng cấp không đồng bộ nhau )
@ThiênĐế98:, @Alphama:, @Violetbonmua: nhỉ ? -Trần Thế Trungthảo luận 03:38, ngày 15 tháng 8 năm 2020 (UTC)Trả lời
  Ủng hộ ~ Violet (talk) ~ 03:43, ngày 15 tháng 8 năm 2020 (UTC)Trả lời
Quay lại trang dự án “Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ”.