Thảo luận Wikipedia:Cổng thông tin

Thảo luận đang diễn ra

Chủ đề:Lịch sửSửa đổi

Trên vi wiki có rất nhiều người tham gia viết về các bài lịch sử nhưng chưa thấy wiki có chủ đề này. Vậy các thành viên có kinh nghiệm có thể xây dựng chủ đề này được không, chắc chủ đề sẽ có ít liên kết đỏ vì có rất nhiều bài viết rồi! Milk Coffee (thảo luận) 09:18, ngày 10 tháng 10 năm 2010 (UTC)[]

Trả lời Milk Coffee: Wikipedia đã có chủ đề lịch sử. Nếu bạn mở thẻ "xem lịch sử" của một bài viết về các vấn đề chính trị, xã hội, bạn sẽ thấy trong định dạng phân loại có từ "sử". Thân ! =Двина-C75MT 17:01, ngày 1 tháng 4 năm 2021 (UTC)=[]

Tên bàiSửa đổi

@Alphama: Xin nhờ Alphama dùng bot đổi tên luôn các trang trong Thể loại:Cổng tri thức Wikipedia. Cảm ơn anh.  Băng Tỏa  16:27, ngày 4 tháng 5 năm 2021 (UTC)[]

Đang xin đổi tên kỹ thuật ở [2].  A l p h a m a  Talk 06:34, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (UTC)[]
 Y Xong.  A l p h a m a  Talk 04:45, ngày 23 tháng 6 năm 2021 (UTC)[]
Quay lại trang dự án “Cổng thông tin”.