Thảo luận Wikipedia:Dự án/Điện ảnh Việt Nam

Thư mời tham gia thảo luận cộng đồng sửa

  Thư mời tham gia thảo luận cộng đồng
Chào các thành viên Dự án Điện ảnh Việt Nam, hiện chúng ta có một cuộc thảo luận kéo dài 10 ngày về các nội dung dưới đây:

Thảo luận sẽ kết thúc vào lúc 07:30, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC).
Mời bạn dành chút thời gian tham gia và nêu ý kiến. Nếu đã tham gia, bạn có thể bỏ qua thư mời này.
Xin cảm ơn! Chào thân ái và đoàn kết. (^‿^)

Vì nội dung thảo luận có liên quan đến điện ảnh nên mình xin phép gửi thư mời vào đây. Mình không biết gửi thư mời vào đây có đúng quy định hay không nếu việc gửi thư mời vào đây là sai quy định thì mọi người thu hồi thư mời dùm mình. (^_^) –  Ikid Kaido  09:13, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời

Quay lại trang dự án “Dự án/Điện ảnh Việt Nam”.