Thảo luận Wikipedia:Dự án/Giáo dục

Chưa có thảo luận về trang này.

Mong được có thêm thông tin về dự án này, xin cảm ơn! Trịnh Khương   f  09:17, ngày 20 tháng 5 năm 2018 (UTC)

@Trịnh Khương 1997 ĐH Kiến Trúc: dự án này hiện vẫn là dự án ma thôi :) nếu bạn quan tâm đến chủ đề này bạn có tạo ra dự án này và mời những người có chung mối quan tâm vào dự án. Dự án "to" nhất hiện còn hoạt động là Wikipedia:Dự án/Anime và Manga, bạn có thể tham khảo cách hoạt động của họ, nhưng cũng có thể làm đơn giản thôi cũng được, chủ yếu là tập hợp những người có chung chủ đề viết lại với nhau :) Xuân (thảo luận) 07:14, ngày 22 tháng 5 năm 2018 (UTC)
Quay lại trang dự án “Dự án/Giáo dục”.