Thảo luận Wikipedia:Dự án/Khủng long

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

AcrocanthosaurusSửa đổi

Xin mọi người cùng giúp dịch bài này. Be Khung Long (thảo luận) 03:33, ngày 28 tháng 6 năm 2015 (UTC)

AllosaurusSửa đổi

Mời các bạn vào xem và sửa lỗi dịch (nếu có) của bài này. Na Tra (thảo luận) 16:22, ngày 22 tháng 8 năm 2015 (UTC)

Khi nào thay đổi bộ khung của chủ đề?Sửa đổi

Cho tôi hỏi là chủ đề này cần đựoc thay đổi khung để chủ đề xem cho dễ nhìn, hiện giờ nhìn rất khó. Mong mọi người có thể giúp đỡ!WAYNE MARK ROONEYR10 14:32, ngày 4 tháng 11 năm 2017 (UTC)

ý User:Lon123Chủ đề:Khủng long?
Quay lại trang dự án “Dự án/Khủng long”.