Thảo luận Wikipedia:Dự án/Lớp Chim

Bình luận mới nhất: 6 năm trước bởi 180.93.204.45 trong đề tài Cần xác định lại

Cần xác định lại

sửa

Theo nghiên cứu năm 2012 về hình thái học và DNA, Gà lôi lam đuôi trắng được cho là cùng loài (conspecific) hoặc là loài đột biến (mutation) hoặc là loài lai gần (inbred) của Gà lôi lam mào trắng.

Xem:

"Lophura hatinhensis is an invalid taxon", Forktail 28 (2012: 129-135.

Các tài liệu của IUCN hiện giờ cũng theo ý trên.

Cần có chuyên gia điểu học viết chi tiết về việc này. 180.93.204.45 (thảo luận) 15:44, ngày 16 tháng 5 năm 2018 (UTC)Trả lời

Quay lại trang dự án “Dự án/Lớp Chim”.