Thảo luận Wikipedia:Dự án/Liban

Thảo luận đang diễn ra


Qxz-ad196 (1).gif


Ý kiếnSửa đổi

Bạn AlbertEinstein05 (thảo luận · đóng góp), trong phần danh mục, nếu bạn bổ túc thêm liên kết tiếng Anh cho những bài hoặc thể loại nào chưa có, thì hay hơn. Đỡ mất công cho những người muốn viết bài phải tìm kiếm. DanGong (thảo luận) 06:51, ngày 1 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Được, mình sẽ làm —ALBERT EINSTEIN 07:04, ngày 1 tháng 5 năm 2017 (UTC)
Bạn AlbertEinstein05 (thảo luận · đóng góp), bạn có thể khai triển cái này:thảo luận quên ký tên này là của DanGong (thảo luận • đóng góp).

Đóng gópSửa đổi


Quan hệ ngoại giao của LibanSửa đổi

Tôi mới tạo bản mẫu {{Quan hệ ngoại giao Liban}} từ bản mẫu {{Foreign relations of Lebanon}}. Nhờ A.Einstein05, LebanonS cùng các thành viên khác giúp phủ xanh bản mẫu này. Cám ơn. jan Win 11:27, ngày 15 tháng 7 năm 2017 (UTC)

Quay lại trang dự án “Dự án/Liban”.