Thảo luận Wikipedia:Dự án/Phật giáo

Bình luận mới nhất: 3 tháng trước bởi Nguyen26 trong đề tài Thích Trúc Thái Minh

Phật bắt nguồn từ tự tánh của Bản lai vi diệu nghĩa Phật là một Chân như không đến chẳng đi không Nam không nữ và không không Nam nữ Phật là không hết thảy mọi ngôn từ để diễn tả về Phật Và vô cùng ngôn từ nói về Phật Phật ở khắp mọi nơi nơi ta đến ta đi ta ở lại nơi rừng núi đồng bằng trung du trên trời dưới đất dưới địa ngục ở đâu cũng là phật Phật chỉ ứng hiện khi mình thấy Pháp hiểu pháp và mỗi khi tắm ta lặng tịnh không tì vết còn khi ta phiền não Phật vẫn bên ta nhưng Phật lặng im ai sống trong thanh tịnh thì luôn thấy Phật bên mình thảo luận quên ký tên này là của 59.153.232.241 (thảo luận • đóng góp).

Đóng góp trang về Thích Duy Lực sửa

Mình đang khởi tạo trang Thích Duy Lực, mình là người mới nên xin mời cao nhân đóng góp thêm cho trang ạ. --ᑕâY-ᗷáᑕᕼ-Tᖇướᑕ-ᔕâᑎVườn Đàm đạo 03:56, ngày 19 tháng 1 năm 2023 (UTC)Trả lời

Thích Trúc Thái Minh sửa

Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh là Đại đức hay Thượng tọa?

Nếu thầy là Thượng tọa, thì bắt đầu từ khi nào?

Tại sao trên các phương tiện truyền thông ghi là Đại đức?

Sư là người tu theo phái Trúc Lâm Yên Tử hay Nam tông?

– Nguyen26 (thảo luận) 10:57, ngày 10 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Quay lại trang dự án “Dự án/Phật giáo”.