Thảo luận Wikipedia:Dự án/Phật giáo

Phật bắt nguồn từ tự tánh của Bản lai vi diệu nghĩa Phật là một Chân như không đến chẳng đi không Nam không nữ và không không Nam nữ Phật là không hết thảy mọi ngôn từ để diễn tả về Phật Và vô cùng ngôn từ nói về Phật Phật ở khắp mọi nơi nơi ta đến ta đi ta ở lại nơi rừng núi đồng bằng trung du trên trời dưới đất dưới địa ngục ở đâu cũng là phật Phật chỉ ứng hiện khi mình thấy Pháp hiểu pháp và mỗi khi tắm ta lặng tịnh không tì vết còn khi ta phiền não Phật vẫn bên ta nhưng Phật lặng im ai sống trong thanh tịnh thì luôn thấy Phật bên mình

Bắt đầu cuộc thảo luận về Wikipedia:Dự án/Phật giáo

Bắt đầu cuộc thảo luận
Quay lại trang dự án “Dự án/Phật giáo”.