Thảo luận Wikipedia:Dự án/Quân sự

Bình luận mới nhất: 2 năm trước bởi Heli k10 trong đề tài Dịch

Có thể đổi tên Súng trường tự động Fyodorov thành Federov được không nhỉ ?Đào Thành Lâm (thảo luận) 13:18, ngày 4 tháng 12 năm 2020 (UTC)Trả lời

Dịch sửa

Chevrons dịch là gì vậy ? Great White Duck Cạp 07:35, ngày 18 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời

Quay lại trang dự án “Dự án/Quân sự”.