Thảo luận Wikipedia:Dự án/Quân sự

Thêm thảo luận
Chưa có thảo luận tại trang này.

Có thể đổi tên Súng trường tự động Fyodorov thành Federov được không nhỉ ?Đào Thành Lâm (thảo luận) 13:18, ngày 4 tháng 12 năm 2020 (UTC)

Quay lại trang dự án “Dự án/Quân sự”.