Thảo luận Wikipedia:Dự án/Quân sự

Chưa có thảo luận tại trang này.

Có thể đổi tên Súng trường tự động Fyodorov thành Federov được không nhỉ ?Đào Thành Lâm (thảo luận) 13:18, ngày 4 tháng 12 năm 2020 (UTC)[]

Quay lại trang dự án “Dự án/Quân sự”.