Thảo luận Wikipedia:Dự án/Toán học

Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi Newone trong đề tài Đánh giá chất lượng bài viết
  

Đánh giá chất lượng bài viết sửa

Ai đó đánh giá giúp mình chất lượng bài viết Bảng thừa số nguyên tố được không? IP ẩn danh 03:39, ngày 17 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Xem thêm: Thể loại:Thành viên toán họcThảo luận Thể loại:Thành viên toán học. Newone (thảo luận) 02:15, ngày 17 tháng 2 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang dự án “Dự án/Toán học”.