Thảo luận Wikipedia:Dự án/Vật lý học

Bình luận mới nhất: 1 tháng trước bởi Nahethecats trong đề tài Mở trang từ điển vật lý

Mở trang từ điển vật lý

sửa

Xin chào các bạn, sau khi mình viết và dịch một số bài chủ đề vật lý, mình thấy tiếng Việt còn thiếu khá nhiều khái niệm căn bản. Nên giờ mình muốn lập một từ điển vật lý, nơi mọi người có thể đóng góp các bản dịch, hoặc từ dịch hay cho một thuật ngữ nhất định. Không biết các bạn nghĩ sao? Với mình muốn xin được tham gia dự án vật lý học. Mình cảm ơn – Nahethecats (thảo luận) 18:49, ngày 10 tháng 5 năm 2024 (UTC)Trả lời

Quay lại trang dự án “Dự án/Vật lý học”.