Thảo luận Wikipedia:Dự án/Y học

Bình luận mới nhất: 4 năm trước bởi Mongrangvebet trong đề tài Thư mời thành viên

Dược học sửa

Hiện thời tựa Dược học đổi hướng tới trang Dược lý học (Pharmacology). Còn trang Pharmacy, mà theo mình là dược học, thì chỉ có tựa là Dược. Điều này đúng không? Nhờ bạn Vdongold và các bạn khác cho ý kiến. DanGong (thảo luận) 12:22, ngày 24 tháng 4 năm 2016 (UTC)Trả lời

Theo mình, Khái niệm Dược học với Dược lý học là tương tương nhau, điều chỉ một môn học nghiên cứu... Còn Dược chỉ một ngành. Thực ra định nghĩa hiện trên WP tiếng Việt vẫn chưa đầy đủ lắm.
Dược học là môn khoa học nghiên cứu về thuốc trên 2 lĩnh vực chính gồm quá trình nghiên cứu mối liên quan giữa thuốc và cơ thể; cách vận dụng thuốc trong điều trị bệnh.(Trích từ Internet)
Dược lý học là một môn khoa học liên quan đến những tác động qua lại giữa hệ thống sống với những phân tử, đặc biệt là những hóa chất được đưa từ bên ngoài vào. Định nghĩa này bao gồm Dược lý y khoa: là khoa học của những chất dùng để đề phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh cũng như vai trò quan trọng của những hóa chất trong môi trường là nguyên nhân gây bệnh và sự sử dụng một số chất như phân tử thâm dò để khảo sát tính chất sinh lý, sinh hóa bình thường (Trích nguyên từ Sách Dược lý học của ĐHYD Huế 2015)
Tài liệu đọc thêm đâyđây. --- Vdongold |✆ talk ✉ mail 14:18, ngày 24 tháng 4 năm 2016 (UTC)Trả lời

Thư mời thành viên sửa

Dự án đã có bản mẫu thư mời thành viên chưa ? — Møñgζ∀ng√∑ß∃† ~ trả lời CAPTCHA để vào trang thảo luận :)) 16:51, ngày 1 tháng 12 năm 2019 (UTC)Trả lời

Quay lại trang dự án “Dự án/Y học”.