Thảo luận Wikipedia:Kỹ thuật viên bản mẫu

Thêm đề tài

Cần xúc tiến vụ việc với Phabricator để cài đặt quyền này ở Wikipedia tiếng Việt.  A l p h a m a  Talk 09:50, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Alphama:
Có lẽ trước hết chúng ta nên đọc lại vụ Thay đổi đang chờ của bảo quản viên Trần Nguyễn Minh Huy để rút kinh nghiệm.
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 10:22, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thật ra tôi đã làm việc này cho Cổng thông tin rồi [1], nhờ bạn nào đó làm việc này cho có thêm kinh nghiệm ở Phabricator.  A l p h a m a  Talk 10:24, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang dự án “Kỹ thuật viên bản mẫu”.