Thảo luận Wikipedia:Ngày này năm xưa/12/11

Thêm thảo luận
Chưa có thảo luận tại trang này.

Trận thắng đầu của đội Dial Square, tiền thân của Arsenal, chẳng có gì đáng quan tâm cả.--Quoc-Phong NGUYEN (thảo luận) 17:53, ngày 11 tháng 12 năm 2014 (UTC)

Quay lại trang dự án “Ngày này năm xưa/12/11”.