Thảo luận Wikipedia:Quy chế biểu quyết

(Đổi hướng từ Thảo luận Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt)
Bình luận mới nhất: 3 năm trước bởi Buiquangtu trong đề tài Đề mục quy chế

Quy chế này ở đâu ra, quy định và biểu quyết nào?  A l p h a m a  Talk 02:31, ngày 19 tháng 1 năm 2020 (UTC)Trả lời

Wikipedia:Biểu quyết/Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt. Tôi gỡ biển kbk của bạn do thực sự đã tồn tại một cuộc biểu quyết cộng đồng dẫn đến quy định này. --minhhuy (thảo luận) 05:41, ngày 20 tháng 1 năm 2020 (UTC)Trả lời
@AlphamaTrần Nguyễn Minh Huy: Em sắp thay đổi quy định mới theo hướng giống các chính sách của Wikipedia, vậy thì các anh tư vấn giùm em nên thay đổi theo hướng nào là phù hợp, cảm ơn.--Thiện Hậu (thảo luận) 03:36, ngày 25 tháng 2 năm 2020 (UTC)Trả lời

Cần đổi quy chế sửa

@Thienhau2003, Alphama, và Trần Nguyễn Minh Huy: Theo thông báo này từ Ủy ban thanh tra, điều lệ bầu cử CheckUser ở trang này không tuân theo luật của Wikimedia toàn cầu. Chúng ta cần sửa các điều lệ để tuân thủ theo các điều lệ đó. NHD (thảo luận) 02:21, ngày 25 tháng 2 năm 2020 (UTC)Trả lời

Kiểm định viên sửa

Theo điều lệ chung trên Meta, các ứng cử viền kiểm định cần phải có tối thiểu 25-30 phiếu thuận có tỷ lệ 75-80% thuận mới được xem là thành công. NHD (thảo luận) 17:54, ngày 6 tháng 3 năm 2020 (UTC)Trả lời

Đề nghị chuyển lại mức 85% sửa

70% mà Meta gợi ý, chỉ là mức tối thiểu. Trước đó các bạn đã đồng ý với mức 85%, đã thỏa rồi, sao lại phải chỉnh xuống. Đề nghị chỉnh lại. Khủng Long (tám) 🌴🦕🦖 -- 03:19, ngày 17 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời

Thảo luận về vấn đề này đang diễn ra tại Thảo luận Thành viên:ThiênĐế98#Tiềm năng BQV. Quy chế thông qua con số là 80% (điều 20 khoản 1), còn con số 85% thì chịu, tôi không rõ tại sao nó xuất hiện trong quy chế, và cũng chưa kiểm tra ai đã nâng con số lên thành 85%. Tôi quyết định hồi sửa lại con số 70%, là do ghi chú: Khoản quy chế này bị sửa lại so với biểu quyết ban đầu theo yêu cầu của Ủy ban Thanh tra. Các con số chồng chéo, tôi đã dự định đưa ra thảo luận và sau đó biểu quyết công khai (như trạng trang TLTV), có lẽ bạn Khủng Long cần hỗ trợ kiểm tra con số 85% từ đâu ra, con số 70% theo quy định có cần buộc không. Nhìn chung cần thảo luận thêm, không phải lấy "nửa về meta, nửa vế cộng đồng" ghép đôi lại để "nặn" thành quy định được. Như trong cuộc thảo luận với CVQTDHN, tôi cho rằng cần biểu quyết mới, và các việc trên đây chỉ mới dừng lại ở thảo luận nội bộ. Cá nhân tôi, với tư cách đồng biên soạn quy chế, thiên về mốc 80%, tuy vậy, để đúng với lý do "sửa theo yêu cầu Meta" tại trang Bảo quản viên, tôi đã đính chính lại con số do 1 thành viên nào đó chỉnh nhầm thành 85% (không rõ dựa từ đâu) và đã chú thích trong thanh tóm lược. Dựa vào tình hình hiện nay, tôi thiết nghĩ nên mở thảo luận với các dang ủng hộ một đề xuất chỉnh sửa nào đó, đến kết thúc biểu quyết KĐV (có thể đóng sớm BQ này nếu tính hình đã ngã ngũ) thì đưa ra BQ chỉnh trang luôn một thể. ✠ Tân-Vương  04:06, ngày 17 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời
ThiênĐế98Khủng Long: Em rất xin lỗi ạ, cái này là sai sót lỡ tay trong việc tự ý xử quy định theo thanh tra check user. Xem tại Wikipedia:Tin_nhắn_cho_bảo_quản_viên#Đề_nghị_chuyển_lại_mức_85%. Em sẽ sửa lại ngay ạ. Thiện Hậu (thảo luận) 07:57, ngày 17 tháng 4 năm 2020 (UTC)Trả lời

@ThiênĐế98: Theo quy định ở Meta CheckUser policy thì: After gaining consensus (at least 70%–80% in pro/con voting or the highest number of votes in multiple choice elections) in the local community, and with at least 25–30 editors' approval, the successful candidate should request access at Steward requests/Permissions with a link to the page with the community's decision thì ít nhất từ 70-80% phiếu bầu, các bạn đã thỏa thuận 80% thì không có trái quy định, vì vậy phải sửa lại thành mốc 80%.  A l p h a m a  Talk 19:38, ngày 21 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời

1. Nhìn chung là thỏa thuận kép: 80% đóng không cần tỷ lệ nếu không đủ số phiếu sau thời gian gia hạn. Đây là thỏa thuận kép, không phải thỏa thuận đơn, bỏ là bỏ luôn cả hai vế để lấy theo Meta, giữ thì giữ luôn cả hai vế theo biểu quyết. Có bao giờ bạn thỏa thuận hai vấn đề để rồi chấp nhận bị người khác đánh tráo/thay đổi một trong hai điều khoản, mà vì tính chi phối lẫn nhau của chúng mới được bạn chấp nhận hay chưa. (Anh Tuấn đi thịt heo/lợn. Thay vì giá 70.000/kg, anh thỏa thuận thành công với người bán rằng sẽ mua với giá 80.000/kg nếu lọc hết bì/da và mỡ ở miếng thịt anh chọn. Người bán không thể bán với giá 80.000 đ nếu không lọc bỏ da/bì và mỡ và ngược lại anh Tuấn không thể mua với giá 70.000/kg nếu người bán đã lọc đi bì/da và mỡ.)
2. Vì tính rối rắm và phức tạp do sự can thiệp của Meta, tôi phải mở song song hai biểu quyết về điều lệ KDV và điều chỉnh quy chế. Cái cần thiết hiện nay là đi biểu quyết để nêu quan điểm với hai biểu quyết quan trọng này (biểu quyết quy chế mới có thể phải đóng với số phiếu thấp kỷ lục sau thời gian gia hạn, nên cần phải huy động nhiều thành phần bỏ phiếu). Theo tôi đây là một vấn đề đã đem ra bàn thảo nhiều lần, nhiều nơi và thêm thảo luận ở đây là thừa thãi và tốn thời gian của các thành viên. Để thống nhất các điều luật mâu thuẫn do sự can thiệp của Meta, tham dự biểu quyết là cách làm đúng và hợp quy nhất để chấm dứt các mâu thuẫn này. ✠ Tân-Vương  20:15, ngày 21 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời
Chuyện nào ra chuyện đó, chính các bạn đã thỏa thuận 80% và không có mốc cho số phiếu thì phải thực hiện, không lẽ bây giờ lại đi phủ định cái mình đã làm ra, hỡi 5 thành viên bỏ phiếu? Ở meta người ta chỉ ghi tối thiểu 70-80% có nghĩa là 70% cũng OK, 75% cũng OK, 80% cũng OK. Quan điểm của tôi đã làm thì phải thông qua, nếu không thì phải hủy bỏ toàn bộ kết quả trang này. Nếu không thì tạm dừng tất cả cuộc BQV KĐV cho đến khi quy định rõ ràng, không thể nhập nhằng như vậy?  A l p h a m a  Talk 00:20, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời
1.Tôi thấy cách dùng như Meta là hợp lẽ, cảm ơn Alphama đã chỉnh sửa. Như đã tham vấn vài thành viên (Trần Nguyễn Minh Huy cho rằng cần áp dụng quy định Meta, không thể áp dụng KQ biểu quyết sửa Điều lệ, giống Alphama; CVQT không bàn luận vấn đề này; DHN cho rằng nên để 80% vì không xung đột nhưng không phản hồi sau khi tôi giải thích thêm về vấn đề "nửa Meta, nửa Cộng đồng").
2. Sau những tham vấn trên, biểu quyết sửa đổi điều lệ hiện nay không áp dụng cho biểu quyết hiện hành, tôi đã phải chú thích cho rõ ràng, nên việc hoãn để áp dụng biểu quyết điều lệ mới không khả thi, trừ khi tiếp tục mở 1 BQ mới hỏi ý việc này. Tôi cho rằng chính bạn cũng đã gián tiếp không đồng tình việc mở sửa đổi điều lệ để áp dụng cho biểu quyết hiện hành: Bạn đang ứng cử KĐV và không thể nào lại kiểu "vừa đánh trống vừa thổi kèn" đi làm một cái quy định kiểu như hợp thức hóa cho chính mình như vậy.
3.Về việc chỉnh sửa quy chế không qua biểu quyết, trong lúc tôi tạm vắng đã xảy ra nhiều lượt sửa đổi, nhằm mục đích cuối cùng là thỏa mãn Meta trên nền khung quy định, theo thông báo của họ: Chúng tôi yêu cầu các bạn sửa lại quy định để bảo đảm nhất quán và tránh các vấn đề trong tương lai., tôi cho rằng các chỉnh sửa của Thienhau2003, Tranminh360 và DHN đều xuất phát từ thiện ý, tuy không phải chỗ nào cũng chuẩn xác và cách hiểu thông cáo Meta nào cũng chính xác. ✠ Tân-Vương  04:16, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời
Quy định của Meta lấy làm tiêu chuẩn nền với 70-80% đa số và 25-30 phiếu, các bạn đã thỏa thuận 80% và 20 phiếu đúng không? Nếu như vậy thì 20 phiếu thì không hợp lệ (bỏ), 80% vẫn nằm trong khung quy định (giữ). Ở đây không có chuyện nửa nạc, nửa mở như bạn nói. Ở 1 dự án Wikipedia tên là xxwiki mà người ta thông qua với tỷ lệ nằm trong khoảng 70-80% đi, thì Meta không thể nào từ bỏ đó, trừ khi nó vi phạm quy định của họ đặt ra.  A l p h a m a  Talk 05:13, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời
Theo cách hiểu khác, dựa trên toàn bộ quy định X của Meta, khi cộng đồng biểu quyết mới một vấn đề y nào đó mà nó không vi phạm các quy định X thì chúng ta sẽ có một bộ quy định mới là X + y.  A l p h a m a  Talk 05:19, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời
Như tôi đã nói ở trên, đây là tiêu chuẩn kép, được thì được cả, không được một trong hai vế là không thành sự. Tôi tính không trả lời thảo luận ở đây vì tốn kém thời gian và chẳng giải quyết được gì, nhưng muốn đính chính, hai điều chi phối ở đây là: Tỉ lệ đồng thuận 80% (có thể cho tối thiểu 20 phiếu vào vế này)sau gia hạn không đủ số phiếu thì bỏ qua số phiếu tối thiểu (nói trắng ra là có 15, 10 hay thậm chí 5 cũng tính tỉ lệ đắc cử/thất cử).
Giải thích dài dòng là vì:
1. Nếu muốn đóng biểu quyết nhanh gọn trong thời gian cũ, 30 ngày thì tỷ lệ ủng hộ phải cao và đủ phiếu. Trường hợp này thì nhiều thành viên tham dự và quan tâm biểu quyết, nhiều ý kiến, vì thời hạn ngắn, nên cần tăng tỷ lệ để tín nhiệm ứng viên (lên 80 so với yêu cầu cũ là thấp nhất 70).
2. Nếu phải đóng biểu quyết bị gia hạn rất lâu, do bỏ qua số phiếu tối thiểu thì tỷ lệ ủng hộ phải cao. Trường hợp này thì các thành viên không tham gia, thờ ơ trước biểu quyết. Vì là một biểu quyết bỏ qua số phiếu tối thiểu, vì tính an toàn cho dự án, cần phải tăng mức tỷ lệ để ứng viên đủ được tín nhiệm (lên 80 so với yêu cầu cũ là thấp nhất 70).
Giải thích ngắn gọn: Nếu không cho bỏ qua số phiếu tối thiểu hoặc không gia hạn thì chưa chắc soạn thảo và thông qua một tỷ lệ cao ở mức trần của Meta. Từ đó cho ra đây là tiêu chuẩn kép, mà vì tính chi phối của chúng, người soạn thảo và cử tri tham dự thông qua bản văn này.
Vì câu hỏi của bạn là trích dẫn có đúng hay không thì tôi, một lần nữa phải đính chính là như vậy, đây là tiêu chuẩn kép, có tính chi phối, như ví dụ anh Tuấn và người bán thịt phía trên. Tôi hy vọng không cần phải thảo luận tại đây nữa, vì thời gian hiện nay rất hạn chế và tôi mong muốn phát triển các bài viết, hạn chế các tranh cãi không có lợi ích. Xin cảm ơn. ✠ Tân-Vương  05:36, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời

Mặc dù nó mất thời gian nhưng vẫn phải làm để có sự thống nhất. Điểm mệt là chỗ đấy đấy, khi mở biểu quyết thông qua gì đó thì cần tham khảo kỹ một chút để tránh rắc rối về sau. Nếu bạn dùng 2 vế đi với nhau vậy thì toàn bộ điều 20 của biểu quyết là vi phạm hết, không thể dùng kiểu "nửa nạc nửa mỡ" khi lấy Meta cắm vào các khoản khác trong điều 20?  A l p h a m a  Talk 05:50, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời

Vì vậy, tôi mới khẩn thiết nhờ Alphama đi giúp biểu quyết mới để sửa lại điều 20, tôi không quá rảnh rỗi đi soạn thảo các biểu quyết này (nhức đầu và vô cùng tốn thời gian) và đi quấy rầy cộng đồng với những chuyện không đáng quan tâm. Tôi khá ngạc nhiên khi bạn từng trách tôi mở biểu quyết quá gấp và dồn dập, trong khi hai biểu quyết này vô cùng quan trọng và cấp bách. Hy vọng bạn không từng đánh giá thấp các biểu quyết này. ✠ Tân-Vương  05:53, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời
Bạn mở quá nhiều, trong 1 biểu quyết mà tận hai mấy điều khác nhau, chỉ le que 5-7 thành viên bỏ phiếu là bạn thông qua. Nếu không đủ phiếu thì tốt nhất là không kết luận, chờ lần biểu quyết sau.  A l p h a m a  Talk 05:57, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời
Tôi khác biệt quan điểm này với bạn, chỉ xin được nói thật lòng, có gì phật ý, mong bạn bỏ qua: dự án này quá lề mề và chậm chạm trong việc thay đổi và thích ứng với tình hình mới. Bộ khung quy định cũ kỹ, thiếu cập nhật, thành viên ít nhiều thờ ơ và bàng quan. Để không bị những cái trì trệ và sự thờ ơ bám lấy, tôi mong muốn các biểu quyết, nếu đã được đưa ra cách công khai thì cần phải được chốt kết quả, dù ít hay nhiều để giải quyết dứt vấn đề, do cần nhiều biểu quyết cập nhật trong tình hình hiện nay, khi bộ khung quy định đôi khi không đáp ứng được sự thách đố của thời đại. Việc chốt này được thông qua trong quy định để thực hiện hợp quy tắc, đồng thời kích thích mọi người tham gia cho ý kiến, được thì bỏ ok, không được thì phản đối; nếu không ý kiến thì các thành viên khác quyết định ra sao thì phải chấp nhận. Cách làm này không để các thành viên thờ ơ gây ảnh hưởng, kéo dự án lề mề chậm chạp. Mượn lời Thánh Gioan XXIII khi chuẩn bị khai mạc Công đồng Vatican II, biết mình mắc bệnh ung thư, đã 80 tuổi: "Tôi không thực hiện, thì chưa chắc vị kế nhiệm tôi thực hiện điều đó". ✠ Tân-Vương  06:03, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời
Bạn muốn đẩy nhanh tiến độ nhưng lại vội vã thì có khác cái cũ kỹ kia đâu. Thay vì bạn làm chút một, nhỏ và vừa thôi, Wiki vẫn thay đổi nhưng lại không quá cũ kỹ như xưa. Mà tóm lại bây h điều 20 bạn tính sao, tôi đề nghị bỏ hết theo toàn bộ Meta cho dễ xử vì vốn dĩ các bạn cũng đã xâm phạm quy định Meta rồi. Đấy, tôi luôn đưa ra giải pháp lối ra đấy chứ không phải thích tranh cãi đâu.  A l p h a m a  Talk 06:08, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời
Điều 20 đã có biểu quyết, cái tôi muốn thấy là biểu quyết thông qua với số lượng tạm chấp nhận được, không phải ý chí của một nhóm người. Muốn như thế, tôi muốn gửi lại lời mời đến bạn, tham gia biểu quyết và chạy thư mời rộng khắp, có thể nói rõ tầm quan trọng của hai biểu quyết (điều lệ KĐV và Quy chế điều 20, vốn phải thông qua song hành). Nếu kết biểu quyết mà quá ít người tham dự cũng khó giữ quy chế cũ (vì cần hiệu đính quy định từ Điều lệ KDV). Muốn bỏ biểu quyết neo người, tôi phải hỏi ý cộng đồng vì quy chế buộc thông qua theo tỷ lệ sau thời gian gia hạn. Hy vọng hai biểu quyết kết thúc song song và có đông đảo thành viên tham dự, khép lại các tranh cãi sau một thời gian ngắn nữa. ✠ Tân-Vương  06:19, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời

Tôi cũng đề nghị ThiênĐế98 (thảo luận · đóng góp) không mở bất cứ thảo luận về quy chế nào nữa cho đến khi các cuộc biểu quyết khác chấm dứt trong vòng 1 tháng để các thành viên khác có thời gian "thở" và góp ý các vấn đề này vào tháng cuối tháng 6. Cảm ơn nếu bạn thật sự hiểu.  A l p h a m a  Talk 06:15, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời

Vấn đề thảo luận và hiệu đính về Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt tôi thiết nghĩ không mở thêm biểu quyết nào nữa. Các vấn đề khác thì tùy tình hình mà phải thực hiện, hy vọng không cần mở nữa vì thời gian của tôi đã bị hạn chế một phần và cần tập trung các dự án cá nhân. Tôi hứa với Alphama là trong 1 tháng sau BQ quy chế điều 20 sẽ không mở thêm BQ nào hiệu đính quy chế nữa. Cảm ơn bạn đã tạo dịp để tôi loan tin và thông cáo đến cộng đồng. ✠ Tân-Vương  06:22, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời
Hi vọng bạn cũng hiểu cho chúng tôi (ai cũng có cuộc sống riêng, trừ khi là chưa lập gia đình), cả các thành viên quản trị khác vì sao không có nhiều thời gian ở Wikipedia, chỉ những người thật sự rảnh rỗi và yêu quý quá mức mới ghé quá đây.  A l p h a m a  Talk 06:32, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời
Tôi hy vọng sau này khi đã đi sâu vào đời sống xã hội, cũng không quá rời xa dự án... Tôi nghĩ với tính cách thích ở nhà trước màn hình, không ưa các hoạt động xã hội, tôi tuy sẽ bị hạn chế thời gian nhưng cũng sẽ không vắng quá lâu tại dự án này. Vừa rồi tôi vừa thấy HCV Vietbio trở lại dự án, xem ra quy định gỡ quyền của Khủng Long cũng đã kéo được 1 quản trị viên trở về cùng dự án. Gần đây tôi cũng thấy BQV Trần Thế Trung. Sự trở lại và giúp đỡ của các quản trị viên này là vô cùng quý giá, vì kiến thức và kinh nghiệm của họ có thể được truyền thẳng đến thế hệ bảo trì viên mới hiện nay.... P.S: Bác Alphama đây cũng từng thừa nhận bác onl gần như 24/7 chỉ là không hoạt động sửa đổi, chẳng phải cũng quá yêu quý dự án này hay sao... ✠ Tân-Vương  06:39, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời

Tôi có online thì tôi vẫn có công việc của riêng, tóm lại giải quyết cái này thế nào? Bạn là người mở biểu quyết thì chốt gọn 1 câu giùm cái.  A l p h a m a  Talk 18:22, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC)÷Trả lời

Ngắn gọn là sửa quy chế điều 20, đóng theo tỷ lệ nếu cần gia hạn và không đủ phiếu, sẽ mời thêm 1-2 lượt tham gia biểu quyết. Tôi đã nói điều này ở phía trên và tưởng bạn đã nắm rõ. Tôi sẽ không trả lời thêm bất cứ thảo luận nào nữa tại đây vì cho rằng nó tốn thời gian và khôhng sinh lợi ích. ✠ Tân-Vương  18:37, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời

Vậy cái biểu quyết của chính bạn xử lý thế nào? Tỉ lệ làm sao?  A l p h a m a  Talk 01:38, ngày 23 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời

Theo điều 20 mà 5 thành viên đã thông qua thì nếu đủ phiếu, ứng cử viên đắc cử trong vòng 30 ngày nếu tỉ lệ trên 80%; còn nếu không đủ phiếu thì ứng cử viên vẫn đắc cử sau khi gia hạn nếu số phiếu ủng hộ có tỉ lệ trên 80%. Vậy 80% là cái tỷ lệ cố định mà các bạn đã thông qua, mặc cho số phiếu tối thiểu là bao nhiêu. Thành thử ra Meta yêu cầu thêm phải có ít nhất 25 phiếu ủng hộ không làm thay đổi đồng thuận về cái tỷ lệ 80% này. Việc ThiênĐế98 không cho rằng như vậy là ý kiến riêng của Thiên Đế, chưa chắc rằng 4 thành viên còn lại đã chấp nhận xóa bỏ đồng thuận tỷ lệ 80%. Cho tới khi ít nhất 3 trong số 5 thành viên đó có cùng quan điểm như Thiên Đế thì cái tỷ lệ 80% trên vẫn được áp dụng. Khủng Long (tám) 🌴🦕🦖 -- 21:52, ngày 23 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời
Theo tôi nên hủy toàn bộ điều 20 do vi phạm chính sách Meta và áp đúng quy định của Meta vào chính phần đó là hết tranh cãi, sai đâu sửa đó. Tuy nhiên, cũng phải dựa theo ý kiến đồng thuận của các thành viên đã tham gia bỏ phiếu Thienhau2003, Lon123, Yakushosama, Nacdanh, và ThiênĐế98, mời các bạn cho ý kiến.  A l p h a m a  Talk 00:35, ngày 24 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời
Tôi thấy tỷ lệ 80% cũng không sao cả, việc không có số phiếu tối thiểu ảnh hưởng kết quả => việc thêm 25 phiếu tối thiểu là cần thiết.Nacdanh (thảo luận) 03:06, ngày 24 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời
  1. Đồng ý với ý kiến chèn quy định Meta vào điểm quy định KDV (vì biểu quyết điều lệ KDV chưa ngã ngũ) và không đồng ý hủy toàn bộ điều 20, do điều này quy định rất nhiều thứ khác quy định KDV, KDV là một phần rất nhỏ trong quy chế hiện hành. Đã có biểu quyết để chỉnh lý điều 20, mời các bạn tham gia để chỉnh lý lại cho thống nhất và bài bản. ✠ Tân-Vương  03:50, ngày 24 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời
Tôi tạm sửa theo tinh thần biểu quyết đã, còn ý kiến 3 thành viên khác không rõ.  A l p h a m a  Talk 13:11, ngày 24 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời

Mẫu thuẫn ở Chương IV. Kết quả biểu quyết sửa

Ở điều 1a ghi là: Đối với biểu quyết chọn thành viên quản trị, số phiếu thuận phải chiếm từ 2/3 tổng số phiếu (trên 66,(6)%) (ĐPV, BQV, HCV) và từ 4/5 tổng số phiếu (trên 80%) (KĐV), tức số phiếu này phải là trên 80% đối với KĐV. Trong khi điều 1b lại là: Riêng bầu chọn kiểm định viên phải có tối thiểu 25 phiếu thuận và ít nhất 70% số người tham gia biểu quyết đồng ý. Hai điều này mâu thuẫn nhau, cần giải quyết rõ vấn đề này.  A l p h a m a  Talk 18:49, ngày 21 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời

@Alphama: Quyền CU chỉ giới hạn tại mỗi Wiki riêng biệt. Chỉ có tiếp viên (Steward) mới có quyền xét nhiều dự án cùng lúc. Tuy nhiên, tôi nghĩ cái intent của thông điệp từ Ủy ban Thanh tra là các điều kiện để chọn CU trên các dự án nên được thống nhất. Con số 70% và 80% hiện nay đang có nhập nhằng nên mục đích của biểu quyết hiện hành là để giải quyết mâu thuẫn này. NHD (thảo luận) 19:00, ngày 21 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời
@DHN: Theo meta thì tỉ lệ là 70-80% và 25-30 phiếu thuận, rõ ràng Wikipedia tiếng Việt biểu quyết ở mức 80% theo biểu quyết ở Wikipedia:Biểu quyết/Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt thì vẫn tuân thủ đúng luật trong khoảng 70-80%, như vậy mốc 70% là không hề hợp lý. Kiểm tra lại thì [1] chỉ nêu là: Quy định CheckUser toàn cầu đòi hỏi các ứng cử viên thành công phải có ít nhất 70% phiếu ủng hộ và ít nhất 25 lá phiếu ủng hộ vì vậy khi đã biểu quyết 80% là 80%, không thể sửa lại mốc 70%.  A l p h a m a  Talk 19:05, ngày 21 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời
@Alphama: Bạn có thể xem thảo luận của ThiênĐế98 về việc này ở mục #Đề nghị chuyển lại mức 85% trên. NHD (thảo luận) 19:35, ngày 21 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời

Đề mục quy chế sửa

Tôi thấy nội dung đề mục không khác gì văn bản luật của Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh cả, gồm các Chương, Điều, Điều khoản thi hành, hình phạt xét xử. Tôi có cảm tưởng vi phạm gì đó là bị xử phạt ghê gớm lắm. Vốn dĩ tinh thần của Wikipedia là không nên có quy định nào rằng buộc ở mức độ chặt chẽ cả. Xét nghĩ Wikipedia là 1 trung lập, không nên để cách hành văn này vào. Vì vậy, tôi đề nghị nhỏ là sửa Chương thành các Đầu mục cấp 2, Điều thành Đầu mục Cấp 3, thay phần hơn thành các điểm... như cách trình bày của Wikipedia. Điều này không ảnh hưởng nội dung của Quy chế. PS: Trình bày thế không trách ai đó lại nghĩ mình là người của nhà nước, đến khổ.  A l p h a m a  Talk 14:04, ngày 24 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời

Chắc ThiênĐế98 tham khảo các văn bản luật chính thức để áp dụng vào wiki. Tôi phải công nhận là bạn này xây dựng quy định cho wiki không khác gì luật sư làm luật, đọc đến là đau đầu. B nhắn gửi 20:30, ngày 7 tháng 9 năm 2020 (UTC)Trả lời

Chỉnh sửa Quy chế sửa

Tôi sẽ chỉnh sửa văn phong phần này, mời các bạn khác tham gia nếu thấy thích thú với Quy chế này.  A l p h a m a  Talk 17:08, ngày 16 tháng 7 năm 2020 (UTC)Trả lời

Các bạn chỉnh sửa thêm nếu có sai sót.  A l p h a m a  Talk 18:25, ngày 16 tháng 7 năm 2020 (UTC)Trả lời
Tôi muốn hỏi BQV Alphama vì sao lại xóa bỏ mục tiêu chuẩn bỏ phiếu, vốn đã quy định rõ ràng và chi tiết tại trang này. Tôi e ngại rằng xóa bỏ đoạn đó tại đây, một khi các quy định tại các trang liên quan bị chỉnh lỗi/ thiếu cập nhật, sẽ không còn căn cứ để truy xét. Vì vậy, tôi đề nghị đưa lại đoạn trên vào Quy chế này, vì đây là một trong những đoạn quan trọng nhất của quy chế. ✠ Tân-Vương  15:38, ngày 7 tháng 9 năm 2020 (UTC)Trả lời
Tiêu chuẩn cơ bản là k có xóa đi, tôi chỉ đẩy về các quy định tương ứng để tránh chồng chéo. Nếu quy định sửa đổi thì chỉ sửa đổi 1 lần ở 1 chỗ đó là quy định chi tiết tương ứng. Hi vọng bạn hiểu ý đồ này.  A l p h a m a   Talk  20:22, ngày 7 tháng 9 năm 2020 (UTC)Trả lời
Quay lại trang dự án “Quy chế biểu quyết”.