Thảo luận Wikipedia:Thái độ văn minh

Active discussions

Đây là trang thảo luận về quy định của Wikipedia. Nếu bạn có ý kiến đóng góp sửa đổi cho các chi tiết trong quy định này xin viết vào dưới đây.

Nếu bạn có tranh chấp cá nhân, xin hãy tìm cách giải quyết mâu thuẫn của bạn theo các hướng dẫn tại Wikipedia:Giải quyết mâu thuẫn thay vì viết vào đây.

Đùa cho vui

Nếu biết người ta chẳng chịu huề
Trời ơi! Đằng ấy chớ chọc quê!

Nhiêu Lộc 16:07, ngày 27 tháng 8 năm 2005

Ý kiến Lê Minh Thuận

Văn minh: nó còn có hàm ý về sự phát triển của hành vi. Những hành vi đẹp là văn minh. Lê Minh Thuận 05:08, 22 tháng 11 2006 (UTC)

Đây là một vấn đề mà đòi hỏi mọi người trong diễn đàn phải cư sử hoà nhã với nhau, và có văn hoá. Van Tien 04:26, ngày 22 tháng 9 năm 2007 (UTC)

(chuyển ý kiến không mang tính xây dựng bài viết vào trang thảo luận của người viết nó) Magnifier () 21:49, ngày 28 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Quay lại trang dự án “Thái độ văn minh”.