Thảo luận Wikipedia:Thay đổi đang chờ

Thảo luận đang diễn ra

Dự thảo nháp bổ sung vào Wikipedia:Quy định khóa trangSửa đổi

   

Khóa trang ở mức "thay đổi đang chờ" là một công cụ được sử dụng để ngăn chặn sự phá hoại và một số vấn đề dai dẳng khác, trong khi vẫn cho phép tất cả người dùng đóng góp vào bài viết trong thời gian khóa. Khóa thay đổi đang chờ cấp độ 1 có thể dùng như một cách thay thế cho bán khóa nhằm cho phép người dùng chưa đăng ký và người dùng mới chỉnh sửa trang, mặc dù vẫn ẩn các chỉnh sửa đó với hầu hết độc giả cho đến khi chúng được chấp nhận bởi một người duyệt bài. Tương tự, khóa thay đổi đang chờ cấp độ 2 có thể dùng để thay thế cho khóa hoàn toàn, nhưng chỉ có các điều phối viên và bảo quản viên mới có thể chấp nhận các thay đổi. Khóa thay đổi đang chờ được xem như một hình thức "khóa mềm" khác với các hình thức khóa thông thường xem như "khóa cứng", và là một phương cách giữ thiện ý với các biên tập viên khi họ không bị ngăn cản thẳng thừng khả năng sửa đổi Wikipedia.

Khi một trang bị khóa thay đổi đang chờ cấp độ 1 được sửa đổi bởi một biên tập viên chưa đăng ký tài khoản (địa chỉ IP) hoặc thành viên mới, những sửa đổi này sẽ không trực tiếp hiện ra với phần lớn độc giả Wikipedia (những người chưa đăng nhập vào trang web), cho đến khi chúng được chấp nhận bởi một người dùng bất kỳ có quyền xem qua thay đổi đang chờ. Tương tự, trang bị khóa thay đổi đang chờ cấp độ 2 sẽ không hiển thị trực tiếp các sửa đổi của những nhóm người dùng trên, nhưng bổ sung thêm các thành viên tự xác nhận, và chỉ có điều phối viên và bảo quản viên mới có thể chấp nhận các thay đổi này.

Khi một trang bị khóa thay đổi đang chờ cấp độ 1 được sửa đổi bởi một thành viên tự xác nhận, những sửa đổi này sẽ trực tiếp hiện ra với tất cả độc giả Wikipedia; tuy nhiên, với một trang bị khóa thay đổi đang chờ cấp độ 2 hoặc nếu bản thân trang đó hiện có những thay đổi đang chờ còn tồn đọng, những sửa đổi này sẽ không trực tiếp hiện ra với phần lớn độc giả Wikipedia (những người chưa đăng nhập vào trang web), cho đến khi chúng được chấp nhận bởi người dùng có quyền xem qua thay đổi đang chở (cấp độ 1) hoặc điều phối viên và bảo quản viên (cấp độ 2).

Các thay đổi đang chờ có thể nhận ra dễ dàng trong lịch sử trang, nơi chúng được đánh dấu là "thay đổi đang chờ". Phiên bản ổn định gần đây nhất sẽ hiển thị với mọi độc giả, trong khi đó người dùng đã đăng nhập lại có thể nhìn thấy trực tiếp phiên bản gần đây nhất của trang với toàn bộ sửa đổi đã đăng lên dù chúng đã được xem qua hay chưa.

Tất cả người dùng khi ấn nút "sửa đổi trang này" sẽ có thể sửa đổi phiên bản gần đây nhất của trang như thường lệ. Nếu trang đó hiện có các thay đổi đang chờ chưa được xem qua, sẽ xuất hiện thêm một hộp nhỏ thả xuống bên cạnh tiêu đề bài viết, dẫn đến một giao diện so sánh khác biệt giữa phiên bản ổn định và phiên bản có thay đổi đang chờ. Để biết thêm chi tiết, xem Wikipedia:Thay đổi đang chờ.

Quy trình xem qua các thay đổi đang chờ nên được thực hiện sau một giới hạn thời gian hợp lý.

Khi nào thì áp dụng khóa thay đổi đang chờSửa đổi

Khóa thay đổi đang chờ (nói chung cả hai cấp độ) có thể dùng để bảo vệ bài viết khỏi những:

Khóa thay đổi đang chờ không nên được sử dụng như một phương cách ưu tiên để chống lại sự phá hoại khi nó chưa xảy ra, cũng không nên dùng nó như một đặc quyền để ngăn cản các thành viên sửa đổi trong các vụ tranh chấp nội dung. Giống như các hình thức khóa trang khác, khóa thay đổi đang chờ không bao giờ áp dụng trong các tranh chấp nội dung chính đáng, khi việc này có nguy cơ đặt một nhóm biên tập viên cụ thể vào tình thế bất lợi trong việc cải thiện Wikipedia. Khóa thay đổi đang chờ không nên áp dụng với các bài viết có tần suất sửa đổi rất cao, thậm chí nếu chúng rơi vào các tiêu chí nói trên, thay vào đó nên xem xét áp dụng bán khóa hoặc khóa hoàn toàn.

Ngoài ra, các bảo quản viên có thể tạm thời áp dụng khóa thay đổi đang chờ đối với các trang là đối tượng của những phá hoại hoặc tranh chấp nghiêm trọng nhưng chỉ nhất thời (ví dụ: khi đối tượng đang là chủ đề gây được sự chú ý lớn trong các phương tiện truyền thông), khi mà việc cấm tài khoản không còn là lựa chọn khả thi. Cũng giống như các hình thức khóa trang khác, khóa thay đổi đang chờ cũng nên được áp dụng trong một thời hạn nhất định. Khóa vô hạn chỉ nên dùng trong các trường hợp có tranh chấp nghiêm trọng trong thời gian dài.

Khóa thay đổi đang chờ cấp độ 2 thường chỉ được dùng rất hạn chế ở những bài viết liên tục nằm trong vòng bút chiến và đồng thời là mục tiêu của các tài khoản con rối.

Những yêu cầu mở khóa có thể liên hệ trực tiếp với một bảo quản viên bất kỳ hoặc tại trang yêu cầu mở khóa.

Quy trình xem qua thay đổi được miêu tả chi tiết tại Wikipedia:Xem qua thay đổi.

Quay lại trang dự án “Thay đổi đang chờ”.