Thảo luận Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu

Thảo luận đang diễn ra

Quy định chưa hợp lýSửa đổi

Thành viên không có quyền khiếu nại và bị cấm do quá trình vô hiệu lá phiếu có thể mang tính độc đoán. Nếu như các thành viên tham gia vô liệu lá phiếu đánh giá sai thì có cấm các thành viên này không?  A l p h a m a   Talk  07:25, ngày 12 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Quay lại trang dự án “Vô hiệu lá phiếu”.