Thần Mặt Trời

vị thần đại diện cho Mặt trời hoặc một khía cạnh của Mặt trời

Sự tôn thờ Thần Mặt Trời (cả nam thần và nữ thần) xuất hiện trong khá nhiều nền văn hóa của các dân tộc, sắc tộc khác nhau trên khắp các châu lục.

Việt Nam Sửa đổi

 
Hình ảnh Mặt Trời được trang trọng đặt ở giữa mặt trống đồng Ngọc Lũ I
 
Thần Apollo
 
Tượng thần Mặt Trời Helios ở Rhodes

Nhật Bản Sửa đổi

  • Amaterasu: Nữ thần Mặt Trời của Nhật Bản, được người Nhật tôn thờ từ xưa đến nay. Vì vậy nên Nhật Bản được gọi là "đất nước Mặt Trời mọc" và có biểu tượng Mặt Trời trên quốc kỳ.

Hy Lạp Sửa đổi

La Mã Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi