Nam Tào (chữ Hán: 南曹), hay còn gọi là Thần Sinh (神生) và Nam Đẩu Tinh Quân (南斗星君), là vị thần chưởng quản mảng sao Nam Đẩu ở phương Nam. Ông là vị thần giữ sổ sinh, là một trong 2 vị thần luôn kề cận bên cạnh Ngọc Hoàng.

Tượng thần Nam Tào, cổ vật thời Nguyễn.
Nam Tào mặc quan phục màu đỏ, đứng bên trái Ngọc Hoàng khi nhìn trực diện.

Trong văn hóa đại chúng sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa