Thần Tông (chữ Hán: 神宗) là miếu hiệu của một số vị vua Việt Nam, Trung Quốc và Triều Tiên.

Việt Nam Sửa đổi

Trung Quốc Sửa đổi

Triều Tiên Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi