Thần Tông (chữ Hán: 神宗) là miếu hiệu của một số vị vua Việt Nam, Trung Quốc và Triều Tiên.

Việt Nam sửa

Trung Quốc sửa

Triều Tiên sửa

Xem thêm sửa