Thần Vũ vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Thần Vũ Vương (thụy hiệu))

Thần Vũ Vương (chữ Hán 神武王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi