Thần kinh sống cùng III

Thần kinh sống cùng III (S3) là dây thần kinh sống thuộc đoạn cùng của tủy sống.[1]

Thần kinh sống cùng
Chi tiết
Định danh
LatinhNervi spinalis
FMA6425
Thuật ngữ giải phẫu

Thần kinh rời khỏi ống sống, thoát ra từ lỗ cùng thứ ba, bờ dưới đốt sống cùng III (S3).

S3 chi phối các cơ:

Ảnh trên thi thể Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ "Nervous System — Groups of Nerves" from spinalcordinjuryzone.com. Published ngày 23 tháng 2 năm 2004. Archived Dec 23, 2011. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2018.

Tài liệu Sửa đổi

  • Frank H.Netter, MD (2017). Atlas Giải phẫu người, Vietnamese Edition (ấn bản 6). Nhà xuất bản Y học, ELSEVIER. ISBN 978-604-66-1320-6.
  • Frank H.Netter, MD (2017). Atlas of Human Anatomy (ấn bản 7). ELSEVIER MASSON. ISBN 978-604-66-1320-6.
  • Frank H.Netter, MD (2017). Atlas d'anatomie humaine (ấn bản 5). ELSEVIER MASSON. ISBN 978-229-47-1297-5.
  • Bài giảng Giải phẫu học, PGS Nguyễn Quang Quyền, tái bản lần thứ mười lăm
  • PGS.TS Nguyễn Quang Huy (2017). Giải phẫu người (ấn bản 2). Nhà xuất bản Y học. ISBN 978-604-66-2933-7.
  • Phiên bản trực tuyến sách Gray's AnatomyGiải phẫu cơ thể người, Gray, tái bản lần thứ hai mươi (năm 1918).
  • Gray's Anatomy, tái bản lần thứ nhất, năm 1858 (liên kết đến file PDF)