Thần tượng

trang định hướng Wikimedia

Thần tượng là hình ảnh hay một vật chất khác tượng trưng cho một vị thần được hướng đến để thờ phụng, tôn sùng trong tôn giáo, hoặc còn có thể là bất kỳ người nào hay thứ gì được quan tâm bằng sự ngưỡng mộ, yêu mến hay sùng bái.

Thần tượng có thể là:

Chương trình truyền hình sửa

Xem thêm sửa