Thẩm phân máu

Trong y học, Thẩm phân máu (haemodialysis hay haemodialysis) là phương pháp loại bỏ các chất thải như creatinine, urea, nước tự do từ máu được thực hiện bên ngoài cơ thể ở bệnh nhân suy thận. Thẩm phân máu là một trong ba phương pháp thay thế thận (hai phương pháp khác là phẫu thuật thay thậnthẩm phân phuc mạc).

Quá trình thẩm phân máu
Máy lọc máu

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi