Thập niên 0 bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 1 Công nguyên và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 9 Công nguyên, bao gồm chín năm đầu tiên của Công nguyên. Đây là một trong hai khoảng thời gian dạng thập niên "0 đến 9" gồm 9 năm, cùng với thập niên 0 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1
Thế kỷ: thế kỷ 1 TCNthế kỷ 1thế kỷ 2
Thập niên: thập niên 0 TCNthập niên 0thập niên 10
Năm: SCN SCN SCN SCN SCN SCN SCN SCN SCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Nguồn

sửa
  • Declercq, Georges (2000). Anno Domini: The origins of the Christian Era. Turnhout, Belgium: Brepols. tr. 143–147. ISBN 978-2503510507.
  • Declercq, Georges (2002). “Dionysius Exiguus and the introduction of the Christian Era”. Sacris Erudiri. Brussels: Brepols. 41: 165–246. doi:10.1484/J.SE.2.300491. ISSN 0771-7776. Annotated version of a portion of Anno Domini
  • Dunn, James D. G. (2003). Jesus Remembered. Christianity in the Making. 1. Eerdmans Publishing. tr. 324. ISBN 978-0802839312.

Liên kết ngoài

sửa