Thập niên 1000 TCN

trang định hướng Wikimedia

Thập niên 1000 TCN hay thập kỷ 1000 TCN chỉ đến những năm từ 1000 TCN đến 1009 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 12 TCNthế kỷ 11 TCNthế kỷ 10 TCN
Thập niên: thập niên 1010 TCNthập niên 1000 TCNthập niên 990 TCN
Năm: 1009 TCN 1008 TCN 1007 TCN 1006 TCN 1005 TCN 1004 TCN 1003 TCN 1002 TCN 1001 TCN 1000 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiệnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi