Thập niên 140 TCN

thập kỷ

Thập niên 140 TCN hay thập kỷ 140 TCN chỉ đến những năm từ 140 TCN đến 149 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 3 TCNthế kỷ 2 TCNthế kỷ 1 TCN
Thập niên: thập niên 150 TCNthập niên 140 TCNthập niên 130 TCN
Năm: 149 TCN 148 TCN 147 TCN 146 TCN 145 TCN 144 TCN 143 TCN 142 TCN 141 TCN 140 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiện sửa

Tham khảo sửa