Thập niên 1510

thập kỷ

Thập niên 1510 là thập niên diễn ra từ năm 1510 đến 1519.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ: thế kỷ 15thế kỷ 16thế kỷ 17
Thập niên: thập niên 1500thập niên 1510thập niên 1520
Năm: 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Chính trị và chiến tranh sửa

Chiến tranh sửa

Xung đột sửa

Thuộc địa hóa sửa

Các sự kiện chính trị nổi bật sửa

Lê Uy Mục vốn là một ông vua ác nghiệt, giết phi tần khi rượu say. Lê Oanh giết Lê Uy Mục, giành ngôi vua tức là là Lê Tương Dực. Lê Tương Dực (1509 - 1516) bị Trịnh Duy Sản giết năm 1516, Lê Chiêu Tông được lập lên ngôi.

Cuộc khởi nghĩa Trần Cảo nổ ra và kéo dài sang thập kỷ 1520. Trần Chân có công đánh dẹp quân Trần Cảo bị Lê Chiêu Tông giết. Tướng khác của nhà Lê là Mạc Đăng Dung tiếp tục giao tranh với lực lượng khởi nghĩa do Trần Cung kế tục Cảo.

Thiên tai sửa

Nhà Lê suy sụp, nhân dân đói kém, lụt lội xảy ra.

Hiệp hội sửa

Công nghệ sửa

Khoa học sửa

Kinh tế sửa

Giống như sự suy sụp của nhà Lý và nhà Trần.

Văn hóa đại chúng sửa

Văn học và nghệ thuật sửa

Thể thao sửa

Âm nhạc sửa

Kiến trúc sửa

Di tích thành nhà Mạc (Chi Lăng - Lạng Sơn)

Thời trang sửa

Khác sửa

Tiểu thuyết và phim sửa

Nhân vật sửa

  • Mạc Đăng Dung
  • Trịnh Duy Sản
  • Lê Túc Tông
  • Lê Uy Mục
  • Lê Tương Dực
  • Lê Chiêu Tông
  • Lê Cung Hoàng

Lãnh tụ thế giới sửa

Tham khảo sửa