Mở trình đơn chính

Chính trị và chiến tranhSửa đổi

Chiến tranhSửa đổi

Xung độtSửa đổi

Thuộc địa hóaSửa đổi

Các sự kiện chính trị nổi bậtSửa đổi

Lê Uy Mục vốn là một ông vua ác nghiệt, giết phi tần khi rượu say. Lê Oanh giết Lê Uy Mục, giành ngôi vua tức là là Lê Tương Dực. Lê Tương Dực (1509 - 1516) bị Trịnh Duy Sản giết năm 1516, Lê Chiêu Tông được lập lên ngôi.

Cuộc khởi nghĩa Trần Cảo nổ ra và kéo dài sang thập kỷ 1520. Trần Chân có công đánh dẹp quân Trần Cảo bị Lê Chiêu Tông giết. Tướng khác của nhà Lê là Mạc Đăng Dung tiếp tục giao tranh với lực lượng khởi nghĩa do Trần Cung kế tục Cảo.

Thiên taiSửa đổi

Nhà Lê suy sụp, nhân dân đói kém, lụt lội xảy ra.

Hiệp hộiSửa đổi

Công nghệSửa đổi

Khoa họcSửa đổi

Kinh tếSửa đổi

Giống như sự suy sụp của nhà Lý và nhà Trần.

Văn hóa đại chúngSửa đổi

Văn học và nghệ thuậtSửa đổi

Thể thaoSửa đổi

Âm nhạcSửa đổi

Kiến trúcSửa đổi

Di tích thành nhà Mạc (Chi Lăng - Lạng Sơn)

Thời trangSửa đổi

KhácSửa đổi

Tiểu thuyết và phimSửa đổi

Nhân vậtSửa đổi

  • Mạc Đăng Dung
  • Trịnh Duy Sản
  • Lê Túc Tông
  • Lê Uy Mục
  • Lê Tương Dực
  • Lê Chiêu Tông
  • Lê Cung Hoàng

Lãnh tụ thế giớiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi