Thập niên 280 TCN

thập kỷ

Thập niên 280 TCN hay thập kỷ 280 TCN chỉ đến những năm từ 280 TCN đến 289 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 4 TCNthế kỷ 3 TCNthế kỷ 2 TCN
Thập niên: thập niên 290 TCNthập niên 280 TCNthập niên 270 TCN
Năm: 289 TCN 288 TCN 287 TCN 286 TCN 285 TCN 284 TCN 283 TCN 282 TCN 281 TCN 280 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiện

sửa

Tham khảo

sửa