Thập niên 340 TCN

Thập niên 340 TCN hay thập kỷ 340 TCN chỉ đến những năm từ 340 TCN đến 349 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 5 TCNthế kỷ 4 TCNthế kỷ 3 TCN
Thập niên: thập niên 350 TCNthập niên 340 TCNthập niên 330 TCN
Năm: 349 TCN 348 TCN 347 TCN 346 TCN 345 TCN 344 TCN 343 TCN 342 TCN 341 TCN 340 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiệnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi