Thập niên 50 TCN

thập kỷ

Thập niên 50 TCN hay thập kỷ 50 TCN chỉ đến những năm từ 50 TCN đến 59 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 2 TCNthế kỷ 1 TCNthế kỷ 1
Thập niên: thập niên 60 TCNthập niên 50 TCNthập niên 40 TCN
Năm: 59 TCN 58 TCN 57 TCN 56 TCN 55 TCN 54 TCN 53 TCN 52 TCN 51 TCN 50 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiện

sửa

Tham khảo

sửa