Thập niên 640 TCN

thập kỷ

Thập niên 640 TCN hay thập kỷ 640 TCN chỉ đến những năm từ 640 TCN đến 649 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 8 TCNthế kỷ 7 TCNthế kỷ 6 TCN
Thập niên: thập niên 650 TCNthập niên 640 TCNthập niên 630 TCN
Năm: 649 TCN 648 TCN 647 TCN 646 TCN 645 TCN 644 TCN 643 TCN 642 TCN 641 TCN 640 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiện

sửa

Tham khảo

sửa