Thập niên 730 TCN

Thập niên 730 TCN hay thập kỷ 730 TCN chỉ đến những năm từ 730 TCN đến 739 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 9 TCNthế kỷ 8 TCNthế kỷ 7 TCN
Thập niên: thập niên 740 TCNthập niên 730 TCNthập niên 720 TCN
Năm: 739 TCN 738 TCN 737 TCN 736 TCN 735 TCN 734 TCN 733 TCN 732 TCN 731 TCN 730 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiệnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi