Thập niên 840 TCN hay thập kỷ 840 TCN chỉ đến những năm từ 840 TCN đến 849 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 10 TCNthế kỷ 9 TCNthế kỷ 8 TCN
Thập niên: thập niên 850 TCNthập niên 840 TCNthập niên 830 TCN
Năm: 849 TCN 848 TCN 847 TCN 846 TCN 845 TCN 844 TCN 843 TCN 842 TCN 841 TCN 840 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiện sửa

Mất sửa

848 TCN: Tần quân , Jehoshaphat ( quốc vương thứ tư của Vương quốc Judah )

848 TCN: Sở Hùng Diên.

842 TCN: Joram (Israel).

841 TCN: Ahaziah (Judah) , Joram (Judah) , Tấn Tĩnh hầu .

Tham khảo sửa